Služby

 • komplexní služby v oboru oftalmologie
 • preventivní vyšetření zraku
 • stanovení refrakce pomocí autorefraktometru, předpis brýlové korekce
 • měření nitroočního tlaku, sledování a léčba glaukomu (zeleného zákalu) a syndromu nitrooční hypertenze
 • vyšetření zorného pole počítačovým perimetrem
 • akutní oční ošetření  ( úrazy, záněty, pooperační péče atd.)
 • vyšetření očního pozadí u celkových onemocnění  (hypertenze, diabetes  atd.)
 • spolupráce se špičkovými pracovišti provádějícími  oční operace
 • drobné kosmetické výkony v oblasti víček
 • detailní  fotodokumentace oka pomocí funduskamery
 • OCT vyšetření sítnice a zrakového nervu